חפש
חפש מכרזים
חפש
לא נמצאו נתונים
מספר הודעהמהות ההתקשרותשם הספקתחוםתאריך פרסוםמועד אחרון להגשת הסתייגויות
6-14התקשרות עם ספק חוץ לאספקת מאגרים מקוונים : Central Banking ו - Risk NetIncisive Mediaנושאים כלליים ואחרים20/04/201423/04/2014
בשעה 12:00
אין בישראל גורם המספק את המאגרים המבוקשים. ניתן להגיש הסתייגויות עד 29/4/14​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:קלריס דייטש
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר התקשרות זו סגור
לא נמצאו בקשות לקבלת מידע לשנה השוטפת
מספר החלטהמהות ההתקשרותשם הספקתקופת ההתקשרותהיקף ההתקשרות
H558תחזוקה וייעוץ של המערכת לניהול מלאי המטבע אוניברסיטת בן-גוריון, מינהלת מחקר ופיתוחעד 31.12.18. 15,005 ₪, כולל מע"מ, בכל שנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
המשך ההתקשרות כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי תחזוקה וייעוץ של מודל ניהול מלאי המטבע המשמש את הבנק. לאחר שלפרסום באינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מתאריך 30.12.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H557אספקת נתונים פיננסיים International Monetary Fund (קרן המטבע העולמית)עד 31.12.18.18,750$, בתוספת מע"מ כחוק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ, לאספקת נתונים פיננסיים.לאחר שלפרסום באינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H555ייעוץ בנושא הצמדת שינוי כללי גמלאות אילן לוין עד 30.6.14עד 50,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הגדלת היקף ההתקשרות, לצורך המשך ייעוץ בנושא הצמדת שינוי כללי גמלאות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H553 התקנת ותחזוקת צ'ילרברק הנדסת מיזוג אוויר וחשמל בע"מ 8 שנים כ - 430,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(28)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות  לצורך התקנת ותחזוקת צ'ילר, לאחר קיום הליך תיחור בין מספר מציעים. משהתקבלו אישורי המנכ""ל מ -2.10.13 ואישור הנגידה מ - 16.10.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H552 ביצוע עבודות צבע וסיד אחים כליף ביצוע עבודות צבע וסיד עד 12.12.14בהתאם לתעריפי המכרז.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 ג(א)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך ביצוע עבודות צבע וסיד.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H551אימוץ מכרז מינהל הדיור הממשלתי ק. העתקות בע"מ כל עוד המכרז בתוקףבהתאם לתעריפי החשכ"ל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב), המפנה לתקנה 34(8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הצטרפות אל מכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך אספקת שירותי העתקות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H550שדרוג מערכת CA לניהול פניותתים נטקום בע"מ פרויקטלי14,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הגדלת ההתקשרות עם החברה, לצורך שדרוג מערכת  CA לניהול פניות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H549 פיתוח משחקים לחינוך פיננסי באתר האינטרנטממשל זמין - משרד האוצר פרויקטלי כ - 120,000 ש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
34(9)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם משרד ממשלתי, לצורך פיתוח משחקים לימודיים במסגרת החינוך הפיננסי לילדים באתר האינטרנט של הבנק.​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H548מארזי אחסון מתוצרת EMC - רכישת רכיבים נוספיםתים נטקום בע"מ במסגרת תקופת המכרז כ-574,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי לאספקה, התקנה ותחזוקה של מארזי אחסון מתוצרת EMC, לצורך רכישת רכיבים נוספים.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H546אספקת כתבי עת ומאגרי מידע מקצועיים זיעור לשכת שירוות למקרופילםעד 31.12.16 כ - 55,000 $ בשנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
הארכת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בעקבות זכייתה במכרז פומבי,  מטעמי חסכון ויעילות. משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 18.11.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H545 התקשרות לייעוץ בתחום השכרחייקין, כהן, רובין ושות'שנה. עד 1,500 שעות, ע"פ תעריפי החשכ"ל.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38 (ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם אחד הזוכים במכרז של החשכ"ל בנושא, לאחר קיום הליך תיחור בין כמה מהם.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:יוסי רוט
 • טלפון:02-6552838
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H543 תחזוקת מכונת צילום זירוקס ישראל בע"מ עד 31.3.14, או עד למימוש תוצאות המכרז, המוקדם מביניהם. עד 12,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הארכת ההתקשרות עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז, מטעמי יעילות וחסכון. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H542 שירותי קייטרינג לבנייני הבנק בתל-אביביוסי אוחנה - שירותי מזון וקייטרינג עד 30.4.14, או עד לבחירת ספק זוכה במכרז, המוקדם מביניהם כ - 20,000 ₪, כולל מע"מ, בחודש.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
הארכת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך אספקת שירותי קייטירינג בבנייני הבנק בת"א, מטעמי יעילות וחסכון.  משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 11.11.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H541 ייעוץ לפיתוח פוטנציאל עובדים אתר תכלית ייעוץ בע"מ עד 31.12.13 עד 35,000 ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הגדלת היקף ההתקשרות, לצורך המשך אספקת שירותי יעוץ בנושא פיתוח פוטנציאל עובדים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H540איוויב בע"מבמסגרת תקופת המכרז כ- 325,000 ש"ח
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך הקמת אפליקציה לסלולר ושירותי תחזוקה, בנסיבותמטעמי יעילות וחסכון. משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 12.11.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H539 שירותי תמלול, הקלטה ותרגום אי טייפ - אומניטק בע"מ עד 31.12.13. בהתאם לעריפי המכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז פומבי, לצורך הארכת ההתקשרות לאספקת שירותי תמלול, הקלטה ותרגום.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H538 שירותי ייעוץ בתחום הביקורת פ.א. ייעוץ תאגידי בע"מ עד 31.12.14 כ - 58,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז פומבי, לצורך הארכת ההתקשרות לייעוץ בתחום הביקורת.​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H537ליאון, אורליצקי ושות' - רואי חשבוןעד 31.12.14כ - 58,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז פומבי, לצורך הארכת ההתקשרות לייעוץ בתחום הביקורת.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H536רישוי, תמיכה ושירתי מומחה לתוכנת SAS מ.י.ה מחשבים בע"מ עד 31.8.16. עד 2 מש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות כספק יחיד, לצורך רישוי, תמיכה ושירותי מומחה לתוכנת SAS. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות. משהתקבל אישור המנכ"ל מתאריך 6.10.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H535 ייעוץ אסטרטגיפי.אר.שלום תל-אביב בע"מ עד לתאריך 30.11.13כ - 30,000 ש"ח
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3) - מטעמי יעילות וחסכון וטעמים מיוחדים
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות, לצורך אספקת ייעוץ אסטרטגי, בנסיבות בהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון. משהתקבל אישור המנכ"ל מתאריך 31.10.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H534 תחזוקת מערכת זה"בתים נטקום בע"מ עד 31.12.14.כ - 1.5 מיליון ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
תקנה 3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות עם החברה, לצורך תחזוקת מערכת זה"ב המשמשת את הבנק, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון. משהתקבל אישור המנכ"ל מתאריך 29.10.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H533רכישת רכיבים נוספים במסגרת פרויקט ההגירה מה - MFהיולט-פקארד (ישראל) בע"מבמסגרת תקופת המכרז. עד 50,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הגדלת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בעקבות זכייתה במכרז פומבי לביצוע פרויקט ההגירה מה - MF, לצורך רכישת רכיבים נוספים.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H532ביצוע תוכנית הסברה תקשרותית באמצעות הרשתות החברתיותלשכת הפרסום הממשלתית עד 31.12.15.כ - 550 אש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב), המפנה לתקנה 34(9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם לשכת הפרסום הממשלתית, לצורך ביצוע תכנית הסברה תקשורתית ברשתות החברתיות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H531 רכישה, תחזוקה וביצוע שינויים בספר החשבונות הראשי קונסיסט (ישראל) פתרונות בתוכנה ובמחשוב בע"מ עד לתאריך 31.12.16.עד 1.5 מש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות כספק יחיד, לרכישה, תחזוקה וביצוע שינויים בספר החשבונות הראשי של הבנק. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט לא הוגשו הסתייגויות. משהתקבל אישור המנכ"ל  מתאריך 27.10.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H530אספקת הדרכות יריעילית - אבטחה, ייעוץ והכשרה בע"מ עד 26.12.14בהתאם לתעריפי המכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז פומבי, לצורך הארכת ההתקשרות לאספקת הדרכות יריי​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H529אספקה ותחזוקה של קווי תקשורת ושירותים נלווים בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ כל עוד מכרז החשכ"ל בתוקףבהתאם לתעריפי המכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38 (ב), המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הארכת התקשרות עם זוכת מכרז מרכזי של החשכ"ל,  לצורך אספקה ותחזוקה של קווי תקשורת ושירותים נלווים (רשת התקשרות הממשלתית)
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H528התקשרות עם זוכת מכרז פומבי של החשכ"ל, לצורך הטמעת תוצרי סקר הסיכונים שבוצעו על ידהאנטרופי יועצים בע"מעד 31.12.14.כ – 300,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב), המפנה לתקנה 34(8)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות עם זוכת מכרז פומבי של החשכ"ל, לצורך הטמעת תוצרי סקר הסיכונים שבוצעו על ידה​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H527תחזוקת גנרטורפ ק גנרטורים וציוד בע"מעד לתאריך 30.9.14כ - 7,000 ש"ח
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3גא - מימוש אופציה בהסכם
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​מימוש אופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז, לצורך תחזוקת גנרטור שסיפקה לבנק.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H526רכישת ותחזוקת Fujitsu XBRL taxonomy editor FUJITSUעד לתאריך 31.12.202399,000 EUR בתוספת מעמ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31) - התקשרות עם תושב חוץ
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק חוץ, לרכישה ותחזוקה של הכלי Fujitsu XBRL taxonomy editor. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור מנהל החטיבה מ- 6.10.13.
אין בישראל חברה שבאפשרותה לספק שירותי תחזוקה עבור כלי זה.​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H525אספקת גנרטור, מיכל סולר ולוח חשמלאלמור חשמל התקנות ושירותים בע"מ במהלך השנים 2013 - 2014.כ - 875,000 ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג - מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות מכרז
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז, לצורך אספקת גנרטור, מיכל סולר ולוח חשמל באתרים נוספים של הבנק.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H524הארכת ההתקשרות לאספקת שירותי ייעוץ בתחום אחסון נתונים E.M.C Computer Storage Systems עד 31.12.13בהתאם לכמות שעות הייעוץ בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3) - מטעמי יעילות וחסכון, מטעמים מיוחדים
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הארכת התקשרות עם החברה לייעוץ בתחום  אחסון נתונים.  לאור הטעמים המיוחדים שפורטו ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 8.10.13, אישרה ועדת המכרזים את הארכת ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H523אספקת שירותי תחזוקה למערכת חימום ומיזוג אוויר בבנייני הבנק מנוליד-חירות מערכות בע"מ עד ,31.3.14 או עד לסיום הליכי המכרז החדש בנושא, המוקדם מביניהם. כ - 62,000 ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2) - מטעמי יעילות וחסכון, התקשרות המשך ראשונה
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
הארכת ההתקשרות עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז, לצורך אספקת שירותי תחזוקה למערכת חימום ומיזוג אוויר בבנייני הבנק. עקב הנסיבות, שבהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 2.10.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H522הארכת ההתקשרות לאספקת שירותי ביטוח רכוש וחבויותהראל חברה לביטוח עד לתאריך 31.12.14על פי תנאי המכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג - מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות מכרז
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז, לצורך אספקת שירותי ביטוח רכוש וחבויות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H521ייעוץ בנושאי תחזוקה ותכנון לשיפוץדונסקי-גינדי אדריכלים בע"מ בתקופת הפרויקטכ - 245,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3) - מטעמי יעילות וחסכון, מטעמים מיוחדים
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
הגדלת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בעקבות זכייתה במכרז, בנסיבות שבהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, מהטעמים המיוחדים שפורטו בפני הוועדה, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ-24.9.13.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H520ייעוץ אסטרטגיפי.אר.שלום תל-אביב בע"מ עד לתאריך 31.10.13כ - 30,000 ש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הארכת התקשרות, לצורך אספקת ייעוץ אסטרטגי. לאור הנסיבות בהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, מהטעמים המיוחדים שהובאו בפני הוועדה ומשהתקבל אישור המנכ"ל - אישרה הוועדה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H519רכישת ותחזוקת מוצרי אחסון נוספים מתוצרת EMCתים נטקום בע"מ עד 31.12.16.כ - 980,000 ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3גא
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז, לצורך רכישת ותחזוקת מוצריי אחסון נוספים מתוצרת EMC
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H518רכישת רשיונות ותחזוקת התוכנות 1-CA לניהול קלטות במחשב המרכזי ו - XCOM להעברות קבציםסי איי סופטוור ישראל בע"מעד 31.12.17.עד 500,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29) - התקשרות כספק יחיד
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך רכישת רשיונות ותחזוקת התוכנות 1-CA לניהול קלטות במחשב המרכזי ו - XCOM להעברות קבצים.חברת CA העולמית היא יצרן התוכנות. היא הגורם היחיד בישראל המורשה מטעם CA העולמית לשווק ולתמוך במוצרים הר"מ בלקוחות סופיים בישראל.לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ-2.9.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H517 חיבור משתמשים נוספים ושיפור התמיכה במסמכים בגלישה מרחוק באמצעות מכשירי כף ידטלדור תקשורת בע"מ עד סוף 2014.150,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות, שנכרתה בעקבות זכיית החברה במכרז, לצורך חיבור משתמשים נוספים ושיפור התמיכה במסמכים בגלישה מרחוק באמצעות מכשירי כף יד. בנסיבות שבהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, ומשתהתקבל אישור המנכ"ל מ -26.8.13, אישרה הוועדה את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H516 תחזוקת מערכות אל פסקיונירום אלקטרוניקס בע"מ עד 1.9.14. 20,000 ש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז סגור, לצורך תחזוקת מערכות אל פסק.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H515תיקון מעלית בבניין הבנק בתל-אביב טיסנקרופ מעליות בע"מ חד פעמיכ - 43,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות הליך, לצורך תיקון מעלית בבניין הבנק בתל-אביב. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H514רכישת מתקני מי שתיה מטוהרים ואחזקתםזוכות המכרז המרכזי של החשכ"ל כל עוד מכרז החשכ"ל בתוקףבהתאם לצריכת הבנק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
​אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל, לרכישת מתקני מי שתיה מטוהרים ואחזקתם.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H513אספקת מקומות חניהשפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ כל עוד מכרז החשכ"ל בתוקף בהתאם לצריכה בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל, לאספקת מקומות חניה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H512ייעוץ בנושא פיתוח פוטנציאל עובדים לתפקידי ליבה אתר תכלית ייעוץ בע"מעד לתאריך 31.12.13.15,000 ש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​במהלך ביצוע העבודות, התברר כי נדרשות שעות ייעוץ נוספות. בנסיבות בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, אישרה הוועדה להגדיל את כמות שעות הייעוץ.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H511החלפת לוחותת החשמל בבנק ישראל אייזנברג את שין בע"מעד 2014.כ - 985,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
ועדת המכרזים אישרה פטור ממכרז לביצוע עבודות דחופות של החלפת לוחות חשמל. לאחר קיום הליך תיחור בין מכה מציעים, נבחרה ההצעה הזולה ביותר. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H510קיום יום כיף לשנת 2013עיר השעשועים בע"מ ; מידף קייטרינג בע"מ חד פעמי כ - 200 ₪ לאדם, כולל מע"מ. חלק מן הסכום שולם על ידי העובדים.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(11) - תרבות ורווחה
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברות לאספקת פעילות ומזון עבור כיף לעובדי הבנק לשנת 2013. חלק מן הסכום שולם על ידי העובדים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H508רכישה, תחזוקה ושירותי מומחה למוצרי CITRIXאס סי פי מערכות בע"מ עד לתאריך 31.12.16.עד 900,000 ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
 3(29).
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לרכישה, תחזוקה ואספקת שירותי מומחה למוצרי CITRIX. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מתאריך 19.8.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H507אספקת שירותי תרבות ופנאי במחירים מוזליםהחברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מעד לתאריך 30.6.19.עד 600 אש"ח בשנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי תרבות ופנאי במחירים מוזלים. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות,  בהמשך לאישור המנכ"ל מיום 7.8.13, כי החברה הינה הספק היחיד לאספקת שירותי תרבות ופנאי במחירים מוזלים, ולאחר אישורה של ועדת המרכזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H506אספקת מערכת חופשותחילן טק בע"מעד לתאריך 22.5.15.כ - 600,000 ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
 3(4)(ב)(3) - מטעמי יעילות וחסכון, מטעמים מיוחדים
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות, לצורך פיתוח ואספקת מערכת חופשות,בנסיבות שבהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, מהנסיבות המיוחדות שפורטו בפניה ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ-13.8.13.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H505ייעוץ בתחומים שונים בפרויקט השיפוץדונסקי-גינדי אדריכלים בע"מ במסגרת הפרויקטכ – 350,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3) - מטעמי יעילות וחסכון, מטעמים מיוחדים
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז,  לצורך אספקת שירותי ייעוץ בתחומי בינוי שונים.בהתאם לנסיבות, שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי יעלות וחסכון,  מן הטעמים המיוחדים שפורטו בפני הוועדה, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 13.8.13, אישרה הוועדה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H504תחזוקת שרתי SUNטים נטקום בע"מ (מלם תים) 1.1.2014 - 31.12.14.עד 200 אש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
 3(4)(ב)(3) - מטעמי יעילות וחסכון, מטעמים מיוחדים
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות, שנכרתה בעקבות זכיית החברה במכרז, לצורך תחזוקת שרתי SUN, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון ומן הטעמים המיוחדים שהובאו בפני הוועדה. משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 13.7.13, אישרה הוועדה את הרחבת ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H503תחזוקת שרתי SUNא.מ.ת מחשוב בע"מ 1.1.2014 - 31.12.14.עד 300 אש"ח כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3) - מטעמי יעילות וחסכון, מטעמים מיוחדים
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות, שנכרתה בעקבות זכייתה במכרז, לצורך תחזוקת שרתי SUN, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון ומן הטעמים המיוחדים שהובאו בפני הוועדה. משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 13.7.13, אישרה הוועדה את הרחבת ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H502רכישה, שדרוג ותחזוקה של רשיונות נוספים מסוג Hamon.ieבינת מערכות תוכנה בע"מ 6 שנים מתאריך רכישת הרישיונות כ - 20,000$, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש אופציה בהסכם עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז, לצורך רכישה, שדרוג ותחזוקה של עד 70 רישיונות נוספים מסוג Hamon.ie.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H501הקמת מערכת גיבוי נוספת למחשב המרכזימד-1 אי.סי. 1 (1999) בע"מ במסגרת תקופת המכרזכ - 205,000 ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש אופציה בהסכם עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז, לצורך הקמת מערכת גיבוי נוספת של ה מחשב המרכזי.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H500לתשלום מיסי והיטלי עירייה עבור בנייני הבנק בירושלים ובתל אביבעיריית ירושלים;עיריית תל-אביבכל עוד נדרש לשלם מיסי והיטלי עיריהבהתאם להיטלי העיריה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(16)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​אישור התקשרות עם הרשווית המקומייו, לצורך קבלת שירותים במסגרת תפקידי הרשויות על-פי דין
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H499ייעוץ אסטרטגי פי.אר.שלום תל-אביב בע"מ עד לתאריך 30.9.13כ - 30,000 ש"ח לחודש
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3) - מטעמי יעילות וחסכון, מטעמים מיוחדים
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות, לצורך אספקת ייעוץ אסטרטגי, בנסיבות בהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון והמטעמים המיוחדים שפורטו בפני הוועדה, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מתאריך 6.8.13.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H498ייעוץ משפטי מ.פירון ושות' משרד עורכי דין; שפיגלמן, קורן, ברק זמיר ושות' עד לניצול הסכום שאושר, או עד לסיום הליכי המכרז החדש בנושא, המוקדם מביניהם. עד 500,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הארכת ההתקשרות, שנכרתה בעקבות מכרז, לצורך אספקת ייעוץ משפטי.בהמשך לנסיבות בהן האחידות נדרשת מטעמי יעלות וחסכון, ומשהתקבל אישור המנכ"ל 9.6.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:פרץ שווייגר
 • טלפון:02-6552770
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H496יישום החזר תגמולי מילואיםאיתן שפיר ושות' רו"חעד 31.12.14.כ - 45,000 ש"ח
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג - מימוש אופציה בהסכם
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית המשרד במכרז, לצורך יישום החזר תגמולי מילואים
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H495שירותי חדר כושר אנרג'י מועדון כושר 2003 בע"מ עד 31.12.15.כ - 60,000 ₪ לשנה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג - מימוש אופציה בהסכם
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​מימוש אופציה בהסכם, לצורך אספקת שירותי מכון כושר
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H494רכישת רכיבים למכונת השינוע והמיוןתדביק מערכות הדבקה וסימון בע"מ במסגרת תקופת המכרזכ - 45,000 ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1) - מטעמי יעילות וחסכון, התקשרות המשך ראשונה, עד 50 אש"ח
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
​רכישת רכיבים נוספים מהחברה, שזכתה במכרז פומבי לאספקת מכונת שינוע ומיון באמצעות בקרים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H493רכישת ותחזוקת רכיבים - מוצרי אחסון מתוצרת EMC מלם תים בע"מ עד לתאריך 21.11.15כ - 151,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3גא - מימוש אופציה בהסכם
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש אופציה בהסכם עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך רכישה ותחזוקה של רכיבים נוספים של מארזי אחסון מתוצרת EMC.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H492הארכת התקשרות לצורך העברת דברי דוארמסוף העברת מסמכי מחשבים בע"מעד לתאריך 9.5.14. כ - 122,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3גא - מימוש אופציה בהסכם
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות, במסגרת מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז פומבי, להעברת דברי דואר וחבילות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H491שעות ייעוץ בתחום הבטחון דונסקי-גינדי אדריכלים בע"מבמסגרת תקופת הפרויקטכ - 182,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3גא - מימוש אופציה בהסכם
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​הגדלת ההתקשרות, במסגרת מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז, לצורך אספקת שירותי ייעוץ בתחום הבטחון,
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H490אספקת העיתונים NEWSWEEK ו - ECONOMISTבר פוינט אוף סייל בע"מ עד לתאריך 30.6.18.200,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29) - התקשרות כספק יחיד
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות כספק יחיד, לצורך אספקת העיתונים NEWSWEEK ו - ECONOMIST. החברה היא היחידה המספקת את העיתונים בישראל. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל,  אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H489תחזוקת מערכת לכיבוי וגילוי אשאורד מערכות בקרה בע"מ עד לתאריך 30.6.18.250,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29) - התקשרות כספק יחיד
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי תחזוקה למערכות לגילוי אש שהותקנה על ידה בבנק. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H488אקט שירותים אקטואריים בע"מעד לתאריך 31.8.16כ - 100,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3) - מטעמי יעילות וחסכון, מטעמים מיוחדים
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בעקבות זכייתה במכרז, לצורך אספקת שירותי אקטואריה ושירותי תחזוקה למערכת האקטוארית. בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, מן הטעמים המיוחדים שפורטו בפני הוועדה ומשהתקבל אישור המנכ"ל, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:יוסי רוט
 • טלפון:02-6552838
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H487אספקת קרטון לאריזת מטבעותאסגל אריזות בע"מעד לתאריך 3.8.14. כ - 20,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3גא - מימוש אופציה בהסכם
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הארכת התקשרות, במסגרת מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז ממוכן מהיר, לצורך אספקת קרטון לאריזת מטבעות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H486אספקת נייר לאריזת מטבעות דיקם עין חרוד (מאוחד) אגש"ח בע"מ עד לתאריך 30.8.14. כ - 20,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3גא - מימוש אופציה בהסכם
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הארכת התקשרות, במסגרת מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז פומבי, לצורך אספקת נייר לאריזת מטבעות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H485לימוד שפותהאוניבריסטה הפתוחה עד לתאריך 13.2.14.140,000 ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(ג) - מימוש אופציה בהסכם
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות, שנכרתה בעקבות זכיית החברה במכרז פומבי, לצורך לימוד שפות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H484עריכת מחקר בנושא מס הכנסה שלילימאיירס - ג'יונט מכון ברוקדיילפרויקטלי. כ - 171,000 ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(18) - התקשרות עם הג'וינט ישראל לביצוע מטרות ציבוריות
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות לצורך עריכת מחקר בנושא מס הכנסה שלילי.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H481אימון בחדר כושראנרג'י מועדון כושר 2003 בע"מעד לתאריך 31.12.13. כ - 36,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3גא - מימוש אופציה בהסכם
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​מימוש אופציה בהסכם עם החברה, לצורך המשך שימוש בשירותי מכון הכושר בתל אביב.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H480עריכת בדיקות רפואיותקרן מחקרים רפיאיים פיתוח תשתית ושירותי בריאות ליד המכרז הרפואי שיב"אעד לתאריך 31.12.13, או עד לסיום הליכי המכרז החדש שיפורסם בנושא, המוקדם מביניהם. כ – 125,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3) - מטעמי יעילות וחסכון, מטעמים מיוחדים
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות, שנכרתה בעקבות זכיית החברה במכרז, לצורך אספקת שירותי בדיקות רפואיות לעובדי הבנק. בהמשך לנסיבות בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון ולטעמים המיוחדים שהובאו בפני ועדת המכרזים, ומשהתקבל אישור המנכ"ל, אישרה הוועדה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H479עריכת בדיקות רפואיותמדיטון רשת מרכזים רפואיים בע"מ עד לתאריך 31.12.13, או עד לסיום הליכי המכרז החדש שיפורסם בנושא, המוקדם מביניהם. כ – 135,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3) - מטעמי יעילות וחסכון, מטעמים מיוחדים
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות, שנכרתה בעקבות זכיית החברה במכרז, לצורך אספקת שירותי בדיקות רפואיות לעובדי הבנק. בהמשך לנסיבות בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון ולטעמים המיוחדים שהובאו בפני ועדת המכרזים, ומשהתקבל אישור המנכ"ל, אישרה הוועדה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H478התאמת אתר האינטרנט לצפייה במכשירי סלולרריל קומרס בע"מעד לתאריך 30.6.עד 100,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29) - התקשרות כספק יחיד
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות כספק יחיד, לצורך התאמת אתר האינטרנט של הבנק לצפייה במכשירי סלולאר. הפתרון המוצע על ידי חברה זו, מספק התאמה די אחידה ומתאימה לכל הטכנולוגיות ומערכות ההפעלה של הטלפונים הסלולריים הקיימים בשוק (אנדרואיד, אייפון וכו').
לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H477בקרת איכות תהליך הטמעה ויישום ERP סאפ מאנג' בע"מעד לתאריך 31.12.16. ללא עלות נוספת, מעבר לתמורה שנקבעה בתחילת ההתקשרות.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29) - התקשרות כספק יחיד
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​התקשרות כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי ייעוץ ובקרת איכות לתהליך הטמעה ויישום של פרויקט ERP, ללא עלות נוספת, מעבר לתמורה שנקבעה בתחילת ההתקשרות.
לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H476אספקת העיתון WALL STREET JOURNAL צדוק קינן בע"מעד לתאריך 30.6.18. כ - 110,000 ₪ לשנה, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29) - התקשרות כספק יחיד
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​ועדת המכרזים מאשרת את ההתקשרות עם צדוק קינן בע"מ, כספק יחיד, לצורך אספקת עותקים של WALL STREET JOURNAL, ע"פ תקנה 3(29). זאת לאחר שלפרסום באינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מתאריך 21.5.13.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H475אספקת העיתון HERALD TRIBUNEהראלד טריביון-הארץ בע"מעד לתאריך 30.6.18. 96,000 ₪,כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29) - התקשרות כספק יחיד
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​ועדת המכרזים מאשרת את ההתקשרות הראלד טריביון-הארץ בע"מ, כספק יחיד, לצורך אספקת עותקים של העיתון HERALD TRIBUNE, ע"פ תקנה 3(29). זאת לאחר שלפרסום באינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מתאריך 28.5.13.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H474אספקת שירותי משיכת מזומנים שירותי בנק אוטומטיים בע"מעד לתאריך 31.12.13.כ - 20,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות, לצורך אספקת שירותי משיכת מזומנים. בהמשך לנסיבות בהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון ומהטעמים המיוחדים שהובאו בפני הוועדה, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ-26.5.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H473רישוי, תחזוקה ושירותי מומחה למערכת MINTסאנגארד ישראל בע"מעד לתאריך 31.12.14.עד 280,000 ₪ לשנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות כספק יחיד, לאספקת רישוי, תחזוקה ושירותי מומחה לרכיבי מוצר התוכנה Mint של חברת SUNGARD. מערכת Mint, על כל רכיביה, מפותחת, משווקת ומתוחזקת באופן בלעדי על ידי חברת SUNGARD העולמית.
חברת סאנגרד (ישראל) בע"מ, היא מרכז הפיתוח והתמיכה של המערכת בישראל, המספק באופן בלעדי את שירותי התמיכה והתחזוקה.
לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מתאריך 26.6.13, ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H472רכישה ותחזוקה של תוכנת ADABAS/NATURALאס.פי.אל תוכנה בע"מעד לתאריך 31.12.18.עד 2,000,000 ₪,
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות כספק יחיד, לרכישה ותחזוקה של תוכנת ADABAS/NATURAL. החברה הינה בבעלות מלאה של יצרן התוכנות, SOFTWARE AG, והיא המפיצה הבלעדית בישראל של מוצריו. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מתאריך 24.6.13, ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H471אספקת שירותים שונים לנציגות הבנק בניו יורקהמשלחת הכלכלית של משרד האוצר בניו-יורקעד לתאריך 30.6.16.היקף כספי (כולל מע"מ)
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
39(ב)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות לצורך ביצוע התקשרויות שונות עבור הנציגות של בנק ישראל בניו-יורק (שכירות מבנה, תחזוקת מבנה, רכישת ציודים וכד').
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:פרץ שווייגר
 • טלפון:02-6552770
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H470אספקת גפ"מ (גז בישול)אמישראגז החברה האמריקאית הישראלית לגז בע"מ כשנהבהתאם לצרכי הבנק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הארכת התקשרות, שנכרתה בעקבות מכרז, לצורך אספקת גז בישול.
בהמשך לנסיבות בהן האחידות נדרשת מטעמי יעלות וחסכון, ומשהתקבל אישור המנכ"ל 4.6.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H469תחזוקת מחשבים, שרתים וציוד היקפי טלקוד מחשבים בע"מ כל עוד מכרז החשכ"ל בתוקףעד 2 מיליון ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב), המפנה לתקנה 34(8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך תחזוקת מחשבים, שרתים וציוד היקפי. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H468שירותי פיקוח נקיוןאי.אס.אס אשמורת בע"מעד 2.4.13כ - 6,000 ₪ לשנה, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​מימוש אופציה בהסכם עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך אספקת שירותי פיקוח נקיון על בנייני הבנק בתל אביב.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H467רכישת רכב יוניון מוטורוס בע"מבמהלך 2013כ - 155,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב), המפנה לתקנה 34(8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך רכישת רכב לצרכי הבנק.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H466רכישת ותחזוקת תוכנת EVIEWSIHS GLOBAL INC.עד לתאריך 31.12.18. עד 100,000$, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ, לצורך רכישה ותחזוקה של תוכנת EVIEWS, המשמשת את הבנק לניתוח נתונים סטטיסיטטיים. בישראל אין ספק שביכולתו לספק את השירות, ויצרן התוכנה הוא היחיד שבאפשרותו לספק את הרשיונות של התוכנה ואת תחזוקתם.
לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילן סוציאנו
 • טלפון:02-6552740
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H465תחזוקת מערכת לבדיקת ובקרת שכראיתן שפיר ושות' רו"חעד לתאריך 31.12.16.כ - 44,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז, לצורך תחזוקת ובקרת תוכנת השכר.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H464השכרת אתר למסלקהככר הרצל בע"מ עד לתאריך 31.5.14.כ - 40,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות עם ככר הרצל בע"מ, לצורך השכרת אתר עבור המסלקה בתל אביב
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:פרץ שווייגר
 • טלפון:02-6552770
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H463ייעוץ בתחום הבטיחותשחר טל בע"מעד 3 חודשים.עד 10,000 ₪ נוספים, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הארכת ההתקשרות, לצורך סיום עבודות הייעוץ בתחום הבטיחות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H462התאמת מערכת בקרהאלקטרה M&E בע"מעד לסיום הפרויקט + שנתיים אחריות. עד 70,000 ש"ח כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, לצורך התאמת מערכת בקרה באחד מאתרי הבנק. מאחר והחברה היא המספקת והמתקינה של המערכת הקיימת, היא היחידה שיכולה לבצעה את העבודות. לאחר שלפרסום באתר האינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, והתקבל אישור המנכ"ל, ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H461אספקת מידע מהבורסהדנאל פתרונות תוכנה מתקדמים בע"מ עד לתאריך 31.8.15.עד 450,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​המשך ההתקשרות עם דנאל פתרונות תוכנה בע"מ, כספק יחיד, לצורך אספקת מידע עדכני מהבורסה. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות, לא הוגשו הסתייגויות, והתקבל אישור המנכ"ל , אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילן סוציאנו
 • טלפון:02-6552740
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H460 שיפוץ אתר קיים בבנקגולדשמיט-ארדיטי-בן-נעים אדריכליםבמסגרת הפרויקטכ - 200,000 ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3) - מטעמי יעילות וחסכון, מטעמים מיוחדים
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם הספק, שנכרת בעקבות מכרז, לצורך שיפוץ אתר קיים בבנק. לאור הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, הטעמים המיוחדים שפורטו בפני הוועדה וקבלת אישור המנכ"ל, אישרה הוועדה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H459אספקת שירותי גישה לאינרנטבזק בינ"ל בע"מעד לתאריך 31.12.15.כ - 120,000 ש"ח, כולל מע"מ, לשנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג - מימוש אופציה בה
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות, באמצעות מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז פומבי, לצורך אספקת שירותי גישה לאינטרנט.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H458 אספקת שירותי ייעוץ בתחום SIEMסקאוז בע"מ - ממשל אבטחת מידע עד לתאריך 5.5.14.כ - 176,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג - מימוש אופציה בהסכם
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות, באמצעות מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז, לצורך ייעוץ בתחום SIEM.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H457רכישת ותחזוקת מוצר METAMANAGERליבי טכנולוגיות תוכנה בע"מבמסגרת תקופת המכרז. כ - 108,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות, באמצעות מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז פומבי לאספקת פתרון BI ו - ETL, באמצעות מימוש אופציה בהסכם, לצורך רכישת ותחזוקת מוצר METAMANAGER
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H456שירותי ייעוץ בתחום השכר רכלבסקי ייעוץ, יזמות, פרויקטים בע"מבמסגרת הפרויקט. עד 50,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות, לצורך סיום תהליך הייעוץ בתחום השכר.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H455כלנית כרמון שירותי תוכנה בע"מ עד לתאריך 31.12.13.כ - 20,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג - מימוש אופציה בהסכם
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות, באמצעות מימוש אופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומביי, לצורך פרויקט ההגירה מ - NOVELL ל -WINDOWS.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילן סוציאנו
 • טלפון:02-6552740
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H454אספקת שירותי ייעוץ בתחום המחשוב העולמי גרטנר ישראל בע"מעד לתאריך 31.12.15 600,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
(29) - התקשרות כספק יחיד
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילן סוציאנו
 • טלפון:02-6552740
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H453קליטת מסרי סוויפט ונתוני שכר קופל ראם בע"מ עד 31.12.17.300,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי קליטת מסרי סוויפט ונתוני שכר במערכות בנק ישראל. חב' החברה ייצרה בעבר מערכת ייחודית, המותאמת לצרכי בנק ישראל, ומאפשרת גישה אל מאגרי נתונים ללא תלות בגורמים אחרים, הפקת נתונים במבנה "נאמן למקור", ייצוא טפסים באמצעות הדוא"ל ישירות מתוך המערכת, והיחידה שבאפשרותה לשלוף נתונים מתוך הדו"חות הקיימים, לצורך ייצור דו"חות OFFICE, וכן  קליטה, שמירה ושליפה של קבצי pdf, מכל מערכת בבנק, לתוך קבצי המערכת.  לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, והתקבל אישור המנכ"ל, ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילן סוציאנו
 • טלפון:02-6552740
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H451 38(ב), המפנה לתקנה 34(8) - אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל אספקת שירותי ייעוץ ותכנון בניין עיר בקרית הממשלה בירושליםסי.פי.אם ניהול ובנייה בע"מ כשנהכ - 1 מיליון ש"ח, כולל מע"מ בהתאם לצרכי הבנק.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב), המפנה לתקנה 34(8)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, לצורך ייעוץ ותכנון בניין עיר באזור קרית הממשלה בי-ם, במסגרת אימוץ הסכם מרכזי של החשכ"ל.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H450אספקת שירותי תחזוקה לשרתי BLADEדורקום מחשבים בע"מכל עוד מכרז החשכ"ל בתוקף כ - 150,000$ כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב), המפנה לתקנה 34(8) - אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
אימוץ תוצאות מכרז חשכ"ל, לצורך המשך תחזוקת שרתי BLADE הקיימים בבנק. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילן סוציאנו
 • טלפון:02-6552740
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H449אספקת שירותי ייעוץ תקשורתי פי.אר.שלום תל-אביב בע"מ עד לתאריך 31.8.13. כ - 30,000 ₪ בחודש, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3) - מטעמי יעילות וחסכון, מטעמים מיוחדים
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הארכת התקשרות עם החברה, לצורך אספקת שירותי יעוץ תקשורתי. לאור הנסיבות, בהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, הטעמים המיוחדים שהובאו בפני הוועדה,  וקבלת אישור המנכ"ל - אישרה הוועדה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H448אספקת שירותי תחזוקת מעליות קיימותטיסנקרופ מעליות ישראל ש.מ. במסגרת הפרויקטעד 50 אש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1) - מטעמי יעילות וחסכון, התקשרות המשך ראשונה, עד 50 אש"ח
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך תחזוקת שתי מעליות נוספות הקיימות בבנק.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H447אספקת שירותי ייעוץ בתחום התזונהטלי סורוגין - דיאטנית קלינית שלושה חודשיםכ - 3,000 ₪ לחודש, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1) - מטעמי יעילות וחסכון, התקשרות המשך ראשונה, עד 50 אש"ח
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הארכת ההתקשרות, שנכרתה בעקבות מכרז פומבי, עד לסיום הליכי מכרז חדש שפורסם בתחום זה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H446הארכת ההתקשרות, עם זוכת מכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך איסוף פסולת מסווגת.ק.מ.מ. מפעלי מחזור בע"מכל עוד מכרז החשכ"ל בתוקף. כ - 60,000 ₪, כולל מע"מ, לשנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
התקנה על פיה אושרה ההתקשרות
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות, עם זוכת מכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך איסוף פסולת מסווגת.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
© Copyright 2012 The Bank of Israel, All Rights Reserved כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2012