חפש

פעילות מערכות התשלומים והסליקה

תאריך עדכון: 04/11/2013

דוחות כספיים וסקירה על מערכות התשלומים והסליקה

דוח ועד המסלקה

דוח תקופתי ועד המסלקה, 2013
24/04/2014 | דוח תקופתי ועד המסלקה, 2013
© Copyright 2012 The Bank of Israel, All Rights Reserved כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2012