פעילות מערכות התשלומים והסליקה

תאריך עדכון: 13/04/2015

דוחות כספיים וסקירה על מערכות התשלומים והסליקה

דוח ועד המסלקה