חפש פרסום תקופתי

חפשנקה
0.25%
להודעות וסיכומים של דיוני הריבית
אינפלציה בשנה האחרונה אוגוסט 2013 עד אוגוסט 20140%
יעד אינפלציה 1% - 3%
לנתוני אינפלציה

שערי חליפין יציגים

עדכון אחרון: 17/09/2014
יחידות מטבע השער שינוי יומי
דולר 3.6490 0.220%
ליש"ט 5.9511 0.870%
100 יין 3.3998 0.006%
אירו 4.7275 0.303%
נומינאלי אפקטיבי 0.328%
© Copyright 2012 The Bank of Israel, All Rights Reserved כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2012