הודעות לעתונות

*** חדש בסטטיסטיקה ***

  1.  יצוא נתונים לאקסל/ PDF/ תמונה, מתוך הגרפים הדינמיים בדף "נתונים עיקריים וגרפים דינמיים" מתאפשר רק באמצעות Internet Explorer 8 ו-Internet Explorer 9. העניין בטיפול.

שערי חליפין יציגים

עדכון אחרון: 19/12/2014
יחידות מטבע השער שינוי יומי
דולר 3.9300 -0.1017%
ליש"ט 6.1575 -0.0130%
100 יין 3.2914 -0.8256%
אירו 4.8266 -0.4845%
נומינאלי אפקטיבי -0.249%
© Copyright 2012 The Bank of Israel, All Rights Reserved כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2012