הודעות לעתונות

*** חדש בסטטיסטיקה ***

  1.  יצוא נתונים לאקסל/ PDF/ תמונה, מתוך הגרפים הדינמיים בדף "נתונים עיקריים וגרפים דינמיים" מתאפשר רק באמצעות Internet Explorer 8 ו-Internet Explorer 9. העניין בטיפול.

שערי חליפין יציגים

עדכון אחרון: 01/04/2015
יחידות מטבע השער שינוי יומי
דולר 3.9740 -0.1508%
ליש"ט 5.8705 -0.1836%
100 יין 3.3096 -0.2411%
אירו 4.2784 0.1147%
נומינאלי אפקטיבי 0.011%
© Copyright 2012 The Bank of Israel, All Rights Reserved כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2012