הודעות לעתונות

*** חדש בסטטיסטיקה ***

  1.  יצוא נתונים לאקסל/ PDF/ תמונה, מתוך הגרפים הדינמיים בדף "נתונים עיקריים וגרפים דינמיים" מתאפשר רק באמצעות Internet Explorer 8 ו-Internet Explorer 9. העניין בטיפול.

שערי חליפין יציגים

עדכון אחרון: 28/11/2014
יחידות מטבע השער שינוי יומי
דולר 3.8890 0.0772%
ליש"ט 6.1088 -0.2319%
100 יין 3.2905 -0.5320%
אירו 4.8366 -0.2557%
נומינאלי אפקטיבי -0.197%
© Copyright 2012 The Bank of Israel, All Rights Reserved כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2012