הודעות לעתונות

*** חדש בסטטיסטיקה ***

  1.  יצוא נתונים לאקסל/ PDF/ תמונה, מתוך הגרפים הדינמיים בדף "נתונים עיקריים וגרפים דינמיים" מתאפשר רק באמצעות Internet Explorer 8 ו-Internet Explorer 9. העניין בטיפול.

שערי חליפין יציגים

עדכון אחרון: 23/01/2015
יחידות מטבע השער שינוי יומי
דולר 3.9630 0.7116%
ליש"ט 5.9401 -0.6506%
100 יין 3.3487 0.0448%
אירו 4.4638 -2.4668%
נומינאלי אפקטיבי -0.466%
© Copyright 2012 The Bank of Israel, All Rights Reserved כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2012