הודעות לעתונות

*** חדש בסטטיסטיקה ***

  1.  יצוא נתונים לאקסל/ PDF/ תמונה, מתוך הגרפים הדינמיים בדף "נתונים עיקריים וגרפים דינמיים" מתאפשר רק באמצעות Internet Explorer 8 ו-Internet Explorer 9. העניין בטיפול.

שערי חליפין יציגים

עדכון אחרון: 03/03/2015
יחידות מטבע השער שינוי יומי
דולר 3.9870 0.0251%
ליש"ט 6.1281 -0.2783%
100 יין 3.3272 -0.0481%
אירו 4.4519 -0.5806%
נומינאלי אפקטיבי -0.254%
© Copyright 2012 The Bank of Israel, All Rights Reserved כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2012