סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
מאבטחים/ות לבנק ישראל בירושלים ובתל אביב
מאבטחים/ות לבנק ישראל בירושלים ובתל אביב
סטודנט/ית ליחידת שוק מט"ח, חטיבת מידע וסטטיסטיקה בירושלים
סטודנט/ית ליחידת שוק מט"ח, חטיבת מידע וסטטיסטיקה בירושלים
סטודנט/ית עוזר/ת מחקר לחבר הועדה המוניטרית, בנק ישראל, ירושלים
סטודנט/ית עוזר/ת מחקר לחבר הועדה המוניטרית, בנק ישראל, ירושלים
עובד/ת למדור תפעול ובקרה, ביחידת הייצור, בחטיבת טכנולוגיות המידע, בירושלים. - פומבי
עובד/ת למדור תפעול ובקרה, ביחידת הייצור, בחטיבת טכנולוגיות המידע, בירושלים.
סטודנט/ית ליחידה להמשכיות עסקית בלשכת המנכ"ל, בירושלים
סטודנט/ית ליחידה להמשכיות עסקית בלשכת המנכ"ל, בירושלים
סטודנט/ית ללשכות הנגידה והמשנה לנגידה
סטודנט/ית ללשכות הנגידה והמשנה לנגידה
סטודנט/ית לסיוע בנושא עריכת תכנים והנגשתם באתר האינטרנט של הבנק, חטיבת ט"מ, י-ם
סטודנט/ית לסיוע בנושא עריכת תכנים והנגשתם באתר האינטרנט של הבנק, חטיבת ט"מ, י-ם
עובדי/ות ספירה ומיון במחלקת המטבע, בירושלים
עובדי/ות ספירה ומיון במחלקת המטבע, בירושלים

אחר

סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
מאבטחים/ות לבנק ישראל בירושלים ובתל אביב
מאבטחים/ות לבנק ישראל בירושלים ובתל אביב

מפעילי/ות מחשב ואנשי תמיכה

עובד/ת למדור תפעול ובקרה, ביחידת הייצור, בחטיבת טכנולוגיות המידע, בירושלים. - פומבי
עובד/ת למדור תפעול ובקרה, ביחידת הייצור, בחטיבת טכנולוגיות המידע, בירושלים.

סטודנטים/יות (תואר ראשון) – כלכלה, סטטיסטיקה, מנהל עסקים, חשבונאות

סטודנט/ית ללשכות הנגידה והמשנה לנגידה
סטודנט/ית ללשכות הנגידה והמשנה לנגידה
סטודנט/ית ליחידה להמשכיות עסקית בלשכת המנכ"ל, בירושלים
סטודנט/ית ליחידה להמשכיות עסקית בלשכת המנכ"ל, בירושלים
סטודנט/ית עוזר/ת מחקר לחבר הועדה המוניטרית, בנק ישראל, ירושלים
סטודנט/ית עוזר/ת מחקר לחבר הועדה המוניטרית, בנק ישראל, ירושלים
סטודנט/ית ליחידת שוק מט"ח, חטיבת מידע וסטטיסטיקה בירושלים
סטודנט/ית ליחידת שוק מט"ח, חטיבת מידע וסטטיסטיקה בירושלים

סטודנטים/יות (תואר ראשון)- אחר

סטודנט/ית לסיוע בנושא עריכת תכנים והנגשתם באתר האינטרנט של הבנק, חטיבת ט"מ, י-ם
סטודנט/ית לסיוע בנושא עריכת תכנים והנגשתם באתר האינטרנט של הבנק, חטיבת ט"מ, י-ם

עובדים כלליים / ספירה ומיון

עובדי/ות ספירה ומיון במחלקת המטבע, בירושלים
עובדי/ות ספירה ומיון במחלקת המטבע, בירושלים