מאבטחים/ות לבנק ישראל בירושלים ובתל אביב
מאבטחים/ות לבנק ישראל בירושלים ובתל אביב
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
מתמחה למחלקה המשפטית בירושלים, לעבודה לפי שעות
מתמחה למחלקה המשפטית בירושלים, לעבודה לפי שעות
מזכיר/ה בחצי משרה למזכירות הוועדה המוניטרית והמועצה המינהלית
מזכיר/ה בחצי משרה למזכירות הועדה המוניטרית והמועצה המינהלית
עובד/ת למדור תפעול ובקרה
עובד/ת למדור תפעול ובקרה
מנהל/ת פרויקטים PMO לפרויקט שיפוץ מבנה הבנק בירושלים
מנהל/ת פרויקטים PMO לפרויקט שיפוץ מבנה הבנק בירושלים
סטודנט/ית למינהלת שיפוץ הבנק
סטודנט/ית למינהלת שיפוץ הבנק
עובד ליחידה לתפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
עובד ליחידה לתפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
סטודנט/ית ליחידה לפניות הציבור, באגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית ליחידה לפניות הציבור, באגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית ליחידת הביצועים, באגף פיננסי, חטיבת השווקים, בירושלים
סטודנט/ית ליחידת הביצועים, באגף פיננסי, חטיבת השווקים, בירושלים
סטודנט/ית באגף הערכה מוסדית, בחטיבת הפיקוח על הבנקים בירושלים
סטודנט/ית באגף הערכה מוסדית, בחטיבת הפיקוח על הבנקים בירושלים

אחר

עובד ליחידה לתפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
עובד ליחידה לתפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
מנהל/ת פרויקטים PMO לפרויקט שיפוץ מבנה הבנק בירושלים
מנהל/ת פרויקטים PMO לפרויקט שיפוץ מבנה הבנק בירושלים
מתמחה למחלקה המשפטית בירושלים, לעבודה לפי שעות
מתמחה למחלקה המשפטית בירושלים, לעבודה לפי שעות
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
מאבטחים/ות לבנק ישראל בירושלים ובתל אביב
מאבטחים/ות לבנק ישראל בירושלים ובתל אביב

מזכירים/ות, מנהלי/ות לשכה

מזכיר/ה בחצי משרה למזכירות הוועדה המוניטרית והמועצה המינהלית
מזכיר/ה בחצי משרה למזכירות הועדה המוניטרית והמועצה המינהלית

מפעילי/ות מחשב ואנשי תמיכה

עובד/ת למדור תפעול ובקרה
עובד/ת למדור תפעול ובקרה

סטודנטים/יות (תואר ראשון) – כלכלה, סטטיסטיקה, מנהל עסקים, חשבונאות

סטודנט/ית ליחידה לפניות הציבור, באגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית ליחידה לפניות הציבור, באגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית ליחידת הביצועים, באגף פיננסי, חטיבת השווקים, בירושלים
סטודנט/ית ליחידת הביצועים, באגף פיננסי, חטיבת השווקים, בירושלים
סטודנט/ית באגף הערכה מוסדית, בחטיבת הפיקוח על הבנקים בירושלים
סטודנט/ית באגף הערכה מוסדית, בחטיבת הפיקוח על הבנקים בירושלים

סטודנטים/יות (תואר ראשון)- אחר

סטודנט/ית למינהלת שיפוץ הבנק
סטודנט/ית למינהלת שיפוץ הבנק