מאבטחים/ות לבנק ישראל
מאבטחים/ות לבנק ישראל
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
עובד/ת ליחידה לתפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
עובד/ת ליחידה לתפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
מזכיר/ה ללשכתם של שני מנהלי אגפים בחטיבת המחקר
מזכיר/ה ללשכתם של שני מנהלי אגפים בחטיבת המחקר
סטודנט/ית במזכירות הועדה המוניטרית, בנק ישראל
סטודנט/ית במזכירות הועדה המוניטרית, בנק ישראל
עובד/ת בצוות תקשורת והגנה רשתית, באגף מערכות הפעלה ותשתית בחטיבת ט' המידע - פומבי
עובד/ת בצוות תקשורת והגנה רשתית, באגף מערכות הפעלה ותשתית בחטיבת ט' המידע
מזכיר/ת אחה"צ בלשכה בכירה, בנק ישראל
מזכירת אחה"צ בלשכה בכירה, בנק ישראל
סטודנט/ית ליחידת מעקב וניתוח שווקים בחטיבת השווקים
סטודנט/ית ליחידת מעקב וניתוח שווקים בחטיבת השווקים

אחר

עובד/ת ליחידה לתפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
עובד/ת ליחידה לתפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
מאבטחים/ות לבנק ישראל
מאבטחים/ות לבנק ישראל
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)

מזכירים/ות, מנהלי/ות לשכה

מזכיר/ת אחה"צ בלשכה בכירה, בנק ישראל
מזכירת אחה"צ בלשכה בכירה, בנק ישראל
מזכיר/ה ללשכתם של שני מנהלי אגפים בחטיבת המחקר
מזכיר/ה ללשכתם של שני מנהלי אגפים בחטיבת המחקר

מנתחי/ות שיטות

עובד/ת בצוות תקשורת והגנה רשתית, באגף מערכות הפעלה ותשתית בחטיבת ט' המידע - פומבי
עובד/ת בצוות תקשורת והגנה רשתית, באגף מערכות הפעלה ותשתית בחטיבת ט' המידע

סטודנטים/יות (תואר ראשון) – כלכלה, סטטיסטיקה, מנהל עסקים, חשבונאות

סטודנט/ית ליחידת מעקב וניתוח שווקים בחטיבת השווקים
סטודנט/ית ליחידת מעקב וניתוח שווקים בחטיבת השווקים
סטודנט/ית במזכירות הועדה המוניטרית, בנק ישראל
סטודנט/ית במזכירות הועדה המוניטרית, בנק ישראל