מאבטחים/ות לבנק ישראל בירושלים ובתל אביב
מאבטחים/ות לבנק ישראל בירושלים ובתל אביב
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
מזכיר/ה לפרויקט ניהול מאגרי אשראי בבנק ישראל, בתל אביב
מזכיר/ה לפרויקט ניהול מאגרי אשראי בבנק ישראל, בתל אביב
דרושה קופאי/ת למחלקת המטבע, בירושלים
דרושה קופאי/ת למחלקת המטבע, בירושלים
סטודנט/ית ליחידת הדוברות והסברה כלכלית בבנק ישראל, בירושלים
סטודנט/ית ליחידת הדוברות והסברה כלכלית בבנק ישראל, בירושלים
סטודנט/ית לסיוע למנהלת מחלקת חשבות ומערכות תשלומים וסליקה, בירושלים
סטודנט/ית לסיוע למנהלת מחלקת חשבות ומערכות תשלומים וסליקה, בירושלים
סטודנט/ית ליחידת שוק מט"ח, חטיבת מידע וסטטיסטיקה בירושלים
סטודנט/ית ליחידת שוק מט"ח, חטיבת מידע וסטטיסטיקה בירושלים
מזכיר/ה ללשכת דוברות והסברה כלכלית
מזכיר/ה ללשכת דוברות והסברה כלכלית
סטודנט/ית למינהלת שיפוץ הבנק, בירושלים
סטודנט/ית למינהלת שיפוץ הבנק, בירושלים
סטודנט/ית ליחידת מקרו ופעילות המשק, בחטיבת המחקר, בירושלים
סטודנט/ית ליחידת מקרו ופעילות המשק, בחטיבת המחקר, בירושלים
סטודנט/ית לאגף מאקרו ומדיניות בחטיבת המחקר, בירושלים
סטודנט/ית לאגף מאקרו ומדיניות בחטיבת המחקר, בירושלים
רכז/ת גיוס, במדור גיוס, ביחידת הפרט, חטיבת משאבי אנוש ומינהל, בירושלים
רכז/ת גיוס, במדור גיוס, ביחידת הפרט, חטיבת משאבי אנוש ומינהל, בירושלים

אחר

סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
מאבטחים/ות לבנק ישראל בירושלים ובתל אביב
מאבטחים/ות לבנק ישראל בירושלים ובתל אביב

מזכירים/ות, מנהלי/ות לשכה

מזכיר/ה ללשכת דוברות והסברה כלכלית
מזכיר/ה ללשכת דוברות והסברה כלכלית
מזכיר/ה לפרויקט ניהול מאגרי אשראי בבנק ישראל, בתל אביב
מזכיר/ה לפרויקט ניהול מאגרי אשראי בבנק ישראל, בתל אביב

סטודנטים/יות (תואר ראשון) – כלכלה, סטטיסטיקה, מנהל עסקים, חשבונאות

סטודנט/ית לאגף מאקרו ומדיניות בחטיבת המחקר, בירושלים
סטודנט/ית לאגף מאקרו ומדיניות בחטיבת המחקר, בירושלים
סטודנט/ית ליחידת מקרו ופעילות המשק, בחטיבת המחקר, בירושלים
סטודנט/ית ליחידת מקרו ופעילות המשק, בחטיבת המחקר, בירושלים
סטודנט/ית ליחידת שוק מט"ח, חטיבת מידע וסטטיסטיקה בירושלים
סטודנט/ית ליחידת שוק מט"ח, חטיבת מידע וסטטיסטיקה בירושלים
סטודנט/ית לסיוע למנהלת מחלקת חשבות ומערכות תשלומים וסליקה, בירושלים
סטודנט/ית לסיוע למנהלת מחלקת חשבות ומערכות תשלומים וסליקה, בירושלים

סטודנטים/יות (תואר ראשון)- אחר

סטודנט/ית למינהלת שיפוץ הבנק, בירושלים
סטודנט/ית למינהלת שיפוץ הבנק, בירושלים
סטודנט/ית ליחידת הדוברות והסברה כלכלית בבנק ישראל, בירושלים
סטודנט/ית ליחידת הדוברות והסברה כלכלית בבנק ישראל, בירושלים

עובדים כלליים / ספירה ומיון

דרושה קופאי/ת למחלקת המטבע, בירושלים
דרושה קופאי/ת למחלקת המטבע, בירושלים

רפרנטים/יות משאבי אנוש

רכז/ת גיוס, במדור גיוס, ביחידת הפרט, חטיבת משאבי אנוש ומינהל, בירושלים
רכז/ת גיוס, במדור גיוס, ביחידת הפרט, חטיבת משאבי אנוש ומינהל, בירושלים