מאבטחים/ות לבנק ישראל בירושלים ובתל אביב
מאבטחים/ות לבנק ישראל בירושלים ובתל אביב
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
כלכלן/ית חוקר/ת בתחום מודלים, באגף המוניטרי/פיננסי, בחטיבת המחקר, בירושלים - פומבי
כלכלן/ית חוקר/ת בתחום מודלים, באגף המוניטרי/פיננסי, בחטיבת המחקר, בירושלים
סטודנט/ית לאגף לקוחות, החטיבה למידע ולסטטיסטיקה
סטודנט/ית לאגף לקוחות, החטיבה למידע ולסטטיסטיקה
סטודנט/ית ליחידה להמשכיות עסקית בלשכת המנכ"ל
סטודנט/ית ליחידה להמשכיות עסקית בלשכת המנכ"ל
סטודנט/ית זמני/ת ליחידת שירותי בנקאות וכספים במחלקת חות"ם
סטודנט/ית זמני/ת ליחידת שירותי בנקאות וכספים במחלקת חות"ם
כלכלן/ית חוקר/ת בתחום מוניטרי-שוטף - פומבי
כלכלן/ית חוקר/ת בתחום מוניטרי-שוטף
כלכלן/ית חוקר/ת בתחום מוניטרי-שוטף באגף המוניטרי, בחטיבת המחקר, בירושלים - פומבי
כלכלן/ית חוקר/ת בתחום מוניטרי-שוטף באגף המוניטרי, בחטיבת המחקר, בירושלים
סטודנט/ית לסיוע למינהלת השיפוץ של הבנק
סטודנט/ית לסיוע למינהלת השיפוץ של הבנק
סטודנט/ית ליחידה הכלכלית באגף מדיניות והסדרה בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית ליחידה הכלכלית באגף מדיניות והסדרה בחטיבת הפיקוח על הבנקים

אחר

סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע

כלכלנים/יות

כלכלן/ית חוקר/ת בתחום מוניטרי-שוטף - פומבי
כלכלן/ית חוקר/ת בתחום מוניטרי-שוטף
כלכלן/ית חוקר/ת בתחום מוניטרי-שוטף באגף המוניטרי, בחטיבת המחקר, בירושלים - פומבי
כלכלן/ית חוקר/ת בתחום מוניטרי-שוטף באגף המוניטרי, בחטיבת המחקר, בירושלים
כלכלן/ית חוקר/ת בתחום מודלים, באגף המוניטרי/פיננסי, בחטיבת המחקר, בירושלים - פומבי
כלכלן/ית חוקר/ת בתחום מודלים, באגף המוניטרי/פיננסי, בחטיבת המחקר, בירושלים

סטודנטים/יות (תואר ראשון ושני) לכלכלה, מינהל עסקים או משפטים

סטודנט/ית ליחידה הכלכלית באגף מדיניות והסדרה בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית ליחידה הכלכלית באגף מדיניות והסדרה בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית לסיוע למינהלת השיפוץ של הבנק
סטודנט/ית לסיוע למינהלת השיפוץ של הבנק
סטודנט/ית לאגף לקוחות, החטיבה למידע ולסטטיסטיקה
סטודנט/ית לאגף לקוחות, החטיבה למידע ולסטטיסטיקה
סטודנט/ית ליחידה להמשכיות עסקית בלשכת המנכ"ל
סטודנט/ית ליחידה להמשכיות עסקית בלשכת המנכ"ל
סטודנט/ית זמני/ת ליחידת שירותי בנקאות וכספים במחלקת חות"ם
סטודנט/ית זמני/ת ליחידת שירותי בנקאות וכספים במחלקת חות"ם

עובדי/ות בטחון

מאבטחים/ות לבנק ישראל בירושלים ובתל אביב
מאבטחים/ות לבנק ישראל בירושלים ובתל אביב
0.25%
להודעות וסיכומים של דיוני הריבית
אינפלציה בשנה האחרונה ספטמבר 2013 עד ספטמבר 2014-0.3%
יעד אינפלציה 1% - 3%
לנתוני אינפלציה

שערי חליפין יציגים

עדכון אחרון: 22/10/2014
יחידות מטבע השער שינוי יומי
דולר 3.7420 0.2949%
ליש"ט 6.0071 -0.2805%
100 יין 3.4985 0.2034%
אירו 4.7519 -0.1219%
נומינאלי אפקטיבי 0.160%
© Copyright 2012 The Bank of Israel, All Rights Reserved כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2012