מדיניות מוניטרית"; $toptitle1a="תוכניות מוניטריות חודשיות"; $toptitle1b='מועדי שינוי בריבית בנק ישראל'; $toptitle2='2004 ,מועדי שינוי בריבית בנק ישראל'; include ('/usr/local/etc/httpd/htdocs/prog_lib/filegodel.php'); ?>
 
מועדי ההודעות על שינויים ב"ריבית המוצהרת" - 2004
להלן מועדי ההודעות של נגיד הבנק בקשר לשינויים ב"ריבית המוצהרת" של בנק ישראל ומועד תחולתם לשנת 2004:
 
תאריך תחולה תאריך פרסום חודש ריבית
01/01/2004 29/12/2003 ינואר
29/01/2004 26/01/2004 פברואר
26/02/2004 23/02/2004 מרס
01/04/2004 29/03/2004 אפריל
29/04/2004 25/04/2004 מאי
27/05/2004 24/05/2004 יוני
01/07/2004 28/06/2004 יולי
29/07/2004 26/07/2004 אוגוסט
26/08/2004 23/08/2004 ספטמבר
30/09/2004 27/09/2004 אוקטובר
28/10/2004 25/10/2004 נובמבר
25/11/2004 22/11/2004 דצמבר